Xem Tuổi Ngọ Hợp Với Tuổi Nào? Khắc Với Những Tuổi Gì?

1. Tuổi Ngọ hợp với tuổi nào?

– Tuổi Ngọ sinh các năm: 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 đều Hợp với các tuổi: Dần và Tuất

– Tam Hợp: đó là Dần, Tuất, Ngọ. Tuổi Ngọ hợp với tuổi Dần (con Cọp) và tuổi Tuất (con Chó).

2. Tuổi Ngọ khắc/kỵ với tuổi nào?

– Tuổi Ngọ sinh các năm: 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 đều Khắc/kỵ với các tuổi: Tý, Dậu, Mão

– Tứ hành xung là 4 xung khắc lớn, tuổi ngọ nằm trong tứ xung “Tý, Dậu, Mão, Ngọ” vì thế Tuổi Ngọ khắc/kỵ tuổi Tý (con Chuột), tuổi Mão (con Mèo) và tuổi Dậu (con Gà).


# Xem Thêm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây