Xem Tuổi Chồng Mậu Dần 1998 Lấy Vợ Giáp Thân 2004 Có Hợp Nhau Không

# Tuổi chồng

Năm: Mậu Dần 1998
Mệnh: Thành đầu Thổ
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Thổ

# Tuổi vợ

Năm: Giáp Thân 2004
Mệnh: Tuyền trung Thủy
Cung: Khảm
Niên mệnh năm sinh: Thủy

1. Về Mệnh
Mệnh chồng : Dương Thổ – Mệnh vợ : Dương Thủy => Tương Khắc (0 Điểm)

2. Về Thiên can
Thiên can chồng : Mậu – Thiên can vợ : Giáp => Tương Phá (0 Điểm)

3. Về Địa chi
Địa chi chồng : Dần – Địa chi vợ : Thân => Lục Xung (0 Điểm)

4. Về Cung
Cung chồng : Khôn – Cung vợ : Khảm => Họa Hại (0 Điểm)

5. Về Thiên mệnh năm sinh
Thiên mệnh năm sinh chồng : Thổ – Thiên mệnh năm sinh vợ : Thủy => Tương Khắc (0 Điểm)

Tổng điểm
0 Điểm – Điểm này xấu, các bạn không hợp nhau đâu !


# Xem Thêm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây