Xem Tuổi Chồng Giáp Tuất 1994 Lấy Vợ Canh Thìn 2000 Có Hợp Nhau Không

# Tuổi chồng

Năm: Giáp Tuất 1994
Mệnh: Sơn đầu Hỏa
Cung: Càn
Niên mệnh năm sinh: Kim

# Tuổi vợ

Năm: Canh Thìn 2000
Mệnh: Bạch lạp Kim
Cung: Càn
Niên mệnh năm sinh: Kim

1. Về Mệnh
Mệnh chồng : Dương Hỏa – Mệnh vợ : Dương Kim => Tương Khắc (0 Điểm)

2. Về Thiên can
Thiên can chồng : Giáp – Thiên can vợ : Canh => Tương Xung (0 Điểm)

3. Về Địa chi
Địa chi chồng : Tuất – Địa chi vợ : Thìn => Lục Xung (0 Điểm)

4. Về Cung
Cung chồng : Càn – Cung vợ : Càn => Phục Vị (2 Điểm)

5. Về Thiên mệnh năm sinh
Thiên mệnh năm sinh chồng : Kim – Thiên mệnh năm sinh vợ : Kim => Bình Hòa (1 Điểm)

Tổng điểm
3 Điểm – Điểm này xấu, các bạn không hợp nhau lắm !


# Xem Thêm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây