Tuổi Đinh Tỵ 1977 Hợp Với Tuổi Nào? Kỵ Tuổi Gì?

Tuổi Tỵ 1977 hợp với tuổi nào?
Tam Hợp: đó là Tỵ, Dậu, Sửu. Tuổi Tỵ hợp với tuổi Sửu (con Trâu) và tuổi Dậu (con Gà)

Tuổi Tỵ 1977 khắc với tuổi nào?
Tứ hành xung là 4 xung khắc lớn, tuổi Tỵ nằm trong tứ xung “Dần, Thân, Tỵ, Hợi” vì thế Tuổi Tỵ khắc/kỵ tuổi Dần (con Cọp) , tuổi Thân (con Khỉ) và tuổi Hợi (con Lợn).


# Xem Thêm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây