Tuổi Đinh Hợi 2007 Hợp Với Tuổi Nào? Kỵ Tuổi Gì?

Tuổi Hợi 2007 hợp với tuổi nào?
Tam Hợp: đó là Hợi, Mão, Mùi . Tuổi hợi hợp với tuổi Mão (con Mèo) và tuổi Mùi (con Dê).

Tuổi Hợi 2007 khắc với tuổi nào?
Tứ hành xung là 4 xung khắc lớn, tuổi hợi nằm trong tứ xung “Dần, Thân, Tỵ, Hợi ” vì thế Tuổi Hợi khắc/kỵ tuổi Dần (con Hổ) , tuổi Thân (con Khỉ) và tuổi Tỵ (con Rắn).


# Xem Thêm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây